Leeswijzer

In de ERTMS Pilot Amsterdam-Utrecht is er kennis en ervaring opgedaan met het rijden onder ERTMS Level 2 op het baanvak Amsterdam-Utrecht. De website bevat de kennisbank van de opgedane kennis. Deze website bevat:

Toegankelijk voor iedereen:

 • Home: Informatie te vinden over deze kennisbank. Tevens is het eindrapport met de leerervaringen te vinden.
 • Over de Pilot: Hier wordt de aanpak van de pilot toegelicht.

Toegankelijk via een inlogcode:

 • Resultaten Pilot: Hier vindt u alle rapporten en leerervaringen van de pilot. Op deze pagina kan met diverse zoekfuncties gericht naar leerervaringen worden gezocht. De documentatie die te vinden is:
  • Eindrapport Pilot
  • 142 antwoorden op onderzoeksvragen, inclusief de scope, werkplan, uitvoeringsplan en antwoorddocumenten
  • Issuerapport
  • Field research rapport, inclusief Landeninventarisatie
  • Leerervaringen project Leren & Ervaren
  • Leerervaringen project Rijden
  • Leerervaringen project Opleiden
  • Leerervaringen project Operationele procedures
  • Leerervaringen privacy
  • Leerervaringen ombouw materieel
  • Leerervaringen toelating materieel
 • Downloads: Bij downloads zijn alle rapporten te downloaden